ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์การสอน(โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 14 รายการ ของโรงเรียนชุมชนหมู่บ้านพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565